Hut


'VreemdWild' zorgt dat de snelheid van een bepaalde interactie
beïnvloedt wordt zonder zelf verbruikt te worden.
Gewoonlijk wordt hiermee een versnelling van interactiesnelheid bedoeld.
Soms is het praktisch ondoenlijk om reacties te laten verlopen zonder
'VreemdWild': de activeringsenergie is dan dusdanig hoog,
dat het zonder VreemdWild eeuwen zou duren voor de evenwichtstoestand word
bereikt.